Sindicats i patronals catalans ratifiquen l'Acord Interprofessional de Catalunya

per FAGEM,


Les organitzacions sindicals i les patronals més representatives de Catalunya —CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Fepime— han compartit l’aprovació dels seus diferents òrgans de direcció, ratificant  l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) que se signarà el pròxim 3 de setembre en presència del President, Quim Torra al Palau de la Generalitat.

L’AIC respon a la necessitat d’aconseguir  equilibris justos i equitatius entre les necessitats de competitivitat i eficiència de les empreses, i la millora dels drets i condicions de treball,  salarials i d’ igualtat de les persones treballadores.

Els criteris salarials acordats , responen a la necessitat de creixement dels mateixos, en el nou context econòmic de recuperació, incorporant nous criteris sobre salaris variables, fent-los compatibles amb la competitivitat i productivitat de les empreses, i valorant la situació de cada empresa i sector.

També cal destacar els acords en matèria d’igualtat per eliminar la bretxa salarial, i la recomanació d’implantar mesures d’igualtat i a recomanar la implantació, si s’escau, de plans d’igualtat a les empreses no obligades. També inclou mesures específiques de no discriminació per al col·lectiu LGTBI. Així mateix, l’AIC incorpora també la gestió de la diversitat d’origen de les persones treballadores i es pronuncia per l’ocupació ordinària de les persones amb discapacitat i la reordenació dels centres especials de treball.

L’acord preveu la revisió i la racionalització del mapa dels convenis de Catalunya, identificant i reconduint els buits de cobertura. L’AIC permet una millor organització i interlocució sindical en tota la cadena de subcontractació, i orienta a les empreses multiserveis a l’aplicació, com a mínim, del conveni sectorial de l’activitat objecte de subcontractació, a partir de l’anàlisi sectorial corresponent i la seva pròpia autonomia. L’AIC preveu avançar en mesures contra els supòsits de la falsa economia col·laborativa de plataforma a través d’una comissió tècnica al Consell de Relacions Laborals.

L’acord suposa avenços en matèria de protecció dels drets de les persones i l’estabilitat en l’ocupació, amb acords en la gestió del temps de treball, integrant millores en la gestió negociada de la flexibilitat i la compatibilització de la reducció de jornada anual en els sectors on s’escaigui, amb l’adopció de mecanismes de flexibilitat i la competitivitat de les empreses en la gestió del temps de treball, la contractació o la mobilitat i polivalència funcional, entre d’altres. Tanmateix, s’aposta per l’ocupació estable i l’actuació amb criteris de causalitat per erradicar la contractació temporal injustificada.

S’aborden per primera vegada problemàtiques relacionades amb la mobilitat geogràfica internacional, o les relacionades amb aspectes de les noves tecnologies i el seu ús personal proporcionat, la desconnexió digital de les persones treballadores en finalitzar la jornada, o aspectes relatius al teletreball.En matèria d’absentisme laboral, les parts consideren convenient abordar aquesta matèria, i es preveuen mesures específiques i la creació d’un grup de treball per a tractar noves propostes.

En salut laboral, les línies de l’AIC avancen en el fet d’adaptar les mesures i els protocols a l’evolució tecnològica i la digitalització, també en la protecció de la maternitat, la discapacitat sobrevinguda i els desplaçaments durant la jornada, entre altres novetats. Així com la voluntat d’informar i prevenir  les conseqüències del consum de substàncies addictives.

En formació professional, l’acord incorpora noves polítiques de prospecció de necessitats formatives per activar la formació i el seu reconeixement com a factors essencials del nou model productiu. També integra l’FP dual o en model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

L’acord aprofundeix en les polítiques negociades de responsabilitat social empresarial, amb clàusules concretes per als convenis col·lectius, la qualitat social de la contractació pública, l’adhesió de l’AIC a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la dignificació de les persones treballadores de la llar segons el Conveni 189 de l’OIT.

Els signants de l’AIC es comprometen a portar els continguts a les meses negociadores dels convenis per adaptar-los a cada realitat, sempre amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, així com la millora de la competitivitat de les empreses. Aquest acord ha de facilitar la resolució pacífica de les qüestions que s’inclouen en les negociacions dels convenis de sector o d’empresa.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte

BASES IX PREMIS FAGEM 2018

Els darrers nou anys la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, entitat que representa el teixit empresarial de la comarca del Maresme, ha entregat els seus reconeixements amb la finalitat de donar visibilitat pública a les millors iniciatives empresarials sorgides a la comarca.

Enguany els premis s'entregaran en base a les següents condicions:


1. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE  CANDIDATURES

El període de presentació de les candidatures per a la IX edició dels Premis FAGEM és del 19 de juliol al 17 de setembre del 2018.

BASES IX 

2. CATEGORIES

En aquesta edició dels Premis FAGEM s’han establert una categoria de premi i tres mencions especials:

 • Premi FAGEM a la Trajectòria Empresarial La FAGEM vol premiar aquella empresa que durant el 2017 i, en general, durant els darrers anys, s'hagi distingit per la seva trajectòria empresarial i per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori. Es valorarà especialment la innovació en el sector d’activitat on l’empresa desenvolupa el projecte, la viabilitat del projecte i la creació de llocs de treball com a conseqüència directa del projecte. També es tindran en compte les accions desenvolupades i els resultats obtinguts, així com aquells fets de rellevància aconseguits al llarg de la seva trajectòria empresarial.
 • Menció  especial Capgròs al Jove Empresari menor de 41 anys La FAGEM vol valorar la tasca d’aquells emprenedors i emprenedores que amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen engegar nous projectes empresarials. El jurat tindrà en compte la consolidació de la idea de negoci inicial, la seva viabilitat econòmica, l’esperit emprenedor, la trajectòria de l'empresari o empresària i els reptes i perspectives de futur. Poden optar a aquest guardó tots els empresaris menors de 41 anys durant el 2017. 
 • Menció  especial a la Dona Empresària Dintre de la feina que està portant a terme la FAGEM en el camp de la igualtat de gènere empresarial a la comarca, el 2017 l'entitat va impulsar aquest reconeixement que busca premiar el talent femení de dones empresàries i líders de projectes al nostre territori. El jurat valorarà la seva trajectòria, que hagi excel·lit en la gestió, que sigui artífex de bones pràctiques i actuï de manera considerada en relació amb els recursos interns i externs de la seva organització empresarial. 
 • Reconeixement  de la FAGEM a la contribució a l'Associacionisme Empresarial La junta de la FAGEM, com és habitual, retrà homenatge a aquell empresari o empresària maresmenca, que per la seva trajectòria professional, suposi un actiu per la comarca. Es valorarà la seva trajectòria, la seva contribució al desenvolupament econòmic, les seves qualitats i el seu compromís amb l'emprenedoria i el món empresarial. L’elecció d’aquest reconeixement és intern.
 • 3. MEMBRES DEL JURAT

  El jurat estarà format pels membres  del Consell Executiu de la FAGEM i un membre designat pel patrocinador  d'aquests guardons.

  Les deliberacions del jurat es faran a partir de tota la documentació aportada per les empreses candidates. Es seleccionaran tres candidates per categoria i el veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la celebració de la Nit de l'Empresariat.

  4. REQUISITS

  4.1. Podran optar als premis aquells empresaris de nacionalitat espanyola, i estrangers residents, que desenvolupin la seva activitat empresarial a la comarca del Maresme.

  4.2. Una mateixa empresa o persona física només podrà presentar-se a una categoria dels premis. La FAGEM es reserva la possibilitat de canviar de categoria, prèvia consulta amb el candidat.

  4.3. Per accedir a les categories dels premis, s’haurà d’omplir el formulari penjat a la pàgina web de la FAGEM (www.fagem.org). Alhora, aquest es pot acompanyar de tot aquell material complementari que a judici del candidat pugui ser d’interès per a l’avaluació de la seva candidatura.

  4.4. La informació s’haurà de presentar abans del 17 de setembre del 2018 a les 23.59 hores

  4.5. El jurat realitzarà una revisió de les candidatures dels finalistes, entre les quals es seleccionaran els guanyadors, que es donaran a conèixer durant l’acte de lliurament dels guardons. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

  4.6. Els premis no es comunicaran, en cap cas, abans de l’acte de lliurament, que tindrà lloc el 18 d'octubre de 2018.

  4.7. Per a cada categoria esmentada hi haurà tres finalistes i un únic premiat.

  4.8. La informació subministrada es considera confidencial, i només serà utilitzada pels membres del jurat a efectes exclusius del premi.


  La participació  en els Premis  FAGEM suposa el coneixement i l’acceptació de les presents bases. 

La FAGEM és membre de: