"La RSC en la contractació pública per a les pimes"

per FAGEM,


La Responsabilitat Social Corporativa en la contractació pública per a les pimes

 Opinió Agost 30, 2017
Roser Moré, presidenta de la FAGEM
Roser Moré, presidenta de la FAGEM

Article d’opinió de Roser Moré, Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme.

L’actuació de la Generalitat de Catalunya en els últims exercicis a través de la formulació de guies, codis, instruccions i acords en matèria de Responsabilitat Social Corporativa ha respost a la necessitat de desenvolupar la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, encaminats a afavorir una contractació pública socialment responsable, ètica i transparent. Aquestes polítiques persegueixen incrementar l’eficiència de la despesa pública, facilitant la participació de les pimes, les quals al 2016 van constituir més del 99% d’empreses actives de Catalunya segons l’Idescat, i utilitzar també la contractació pública com a suport d’objectius socials comuns.

Mitjançant l’aprovació del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, juntament amb l’Acord de Govern de 16 d’abril de 2013, l’Executiu ha demostrat la voluntat de facilitar la intervenció de les pimes en la contractació pública catalana. Per exemple, l’article 5 del Decret Llei 3/2016, estableix els criteris d’actuació per a la divisió dels contractes en lots i les mesures per a limitar el nombre màxim dels mateixos que una empresa pot licitar.

No obstant això, i malgrat els esforços invertits; als indicadors de clàusules socials i d’adjudicacions pertanyents al tercer sector social de Catalunya del any 2016, posen en evidència que el nombre de participació de la micro, petita i mitjana empresa ha mostrat un comportament negatiu respecte de l’exercici anterior. Concretament, el total d’adjudicacions de 2016 a empreses del tercer sector (en les quals clarament predomina la presència de la pime) ha disminuït en un 22,03%, marcant-se aquest descens de forma particular en les adjudicacions a les microempreses les quals van disminuir la seva participació un 41,94% (de 62 a 36 adjudicacions en 2016) seguides per la caiguda de la petita empresa en un 29,27% (de 41 a 29 adjudicacions). Únicament es pot apreciar una tendència positiva en les adjudicacions atorgades a la mitjana empresa del 28,57% (augment de 4 adjudicacions en l’últim exercici pel que fa a l’anterior).

En base a l’exposat, és important destacar que, tan transcendental és definir un codi de contractació socialment responsable que promogui la innovació social i estableixi una relació qualitat/preu en les contractacions públiques, com el desenvolupament d’eines que faciliten la participació i fomenten el creixement de les pimes en aquest àmbit. Continuar afegint elements que cohibeixin, encara més, la intervenció i la fragilitat de la petita i mitjana empresa, dissuadint la nova creació de negocis i dificultant la seva supervivència, comportaria imposar més condicionants a la ja difícil continuïtat de les empreses. Una dada rellevant a tenir en consideració és que durant el quart trimestre de 2016, si bé a Catalunya es van donar d’alta 26.456 empreses, altres 23.258 van cessar la seva activitat.

Per contrast, des de l’àmbit de la contractació privada, el comportament empresarial del sector de la pime al 2016, si bé va resultar positiu en gairebé tots els trams (major nombre d’empreses que inicien la seva activitat de les que cessen respecte al trimestre anterior), aquest saldo favorable únicament va superar la mitjana del 0,5% en les empreses sense assalariats, que van arribar a una taxa neta d’entrada del 0,8%, seguides d’un 0,2% per les empreses de 1 a 9 persones assalariades.

La Responsabilitat Social Corporativa ha de constituir una eina que garanteixi l’eficàcia empresarial per al benestar social i econòmic, un element que permeti reflexionar i exposar inquietuds i propostes tant dels empresaris com dels treballadors i de la societat en el seu conjunt. Hem de saber contribuir al seu desenvolupament de forma conseqüent per a impulsar el creixement econòmic, augmentar la solidesa i la confiança dels nostres emprenedors, donat que les empreses són l’element determinant en la creació de riquesa econòmica i de valor social.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte

BASES IX PREMIS FAGEM 2018

Els darrers nou anys la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, entitat que representa el teixit empresarial de la comarca del Maresme, ha entregat els seus reconeixements amb la finalitat de donar visibilitat pública a les millors iniciatives empresarials sorgides a la comarca.

Enguany els premis s'entregaran en base a les següents condicions:


1. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE  CANDIDATURES

El període de presentació de les candidatures per a la IX edició dels Premis FAGEM és del 19 de juliol al 17 de setembre del 2018.


2. CATEGORIES

En aquesta edició dels Premis FAGEM s’han establert una categoria de premi i tres mencions especials:

  • Premi FAGEM a la Trajectòria Empresarial La FAGEM vol premiar aquella empresa que durant el 2017 i, en general, durant els darrers anys, s'hagi distingit per la seva trajectòria empresarial i per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori. Es valorarà especialment la innovació en el sector d’activitat on l’empresa desenvolupa el projecte, la viabilitat del projecte i la creació de llocs de treball com a conseqüència directa del projecte. També es tindran en compte les accions desenvolupades i els resultats obtinguts, així com aquells fets de rellevància aconseguits al llarg de la seva trajectòria empresarial. Inscriure'm!
  • Menció  especial Capgròs al Jove Empresari menor de 41 anys La FAGEM vol valorar la tasca d’aquells emprenedors i emprenedores que amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen engegar nous projectes empresarials. El jurat tindrà en compte la consolidació de la idea de negoci inicial, la seva viabilitat econòmica, l’esperit emprenedor, la trajectòria de l'empresari o empresària i els reptes i perspectives de futur. Poden optar a aquest guardó tots els empresaris menors de 41 anys durant el 2017. 
  • Menció  especial a la Dona Empresària Dintre de la feina que està portant a terme la FAGEM en el camp de la igualtat de gènere empresarial a la comarca, el 2017 l'entitat va impulsar aquest reconeixement que busca premiar el talent femení de dones empresàries i líders de projectes al nostre territori. El jurat valorarà la seva trajectòria, que hagi excel·lit en la gestió, que sigui artífex de bones pràctiques i actuï de manera considerada en relació amb els recursos interns i externs de la seva organització empresarial. Inscriure'm!
  • Reconeixement  de la FAGEM a la contribució a l'Associacionisme Empresarial La junta de la FAGEM, com és habitual, retrà homenatge a aquell empresari o empresària maresmenca, que per la seva trajectòria professional, suposi un actiu per la comarca. Es valorarà la seva trajectòria, la seva contribució al desenvolupament econòmic, les seves qualitats i el seu compromís amb l'emprenedoria i el món empresarial. L’elecció d’aquest reconeixement és intern.


3. MEMBRES DEL JURAT

El jurat estarà format pels membres  del Consell Executiu de la FAGEM i un membre designat pel patrocinador  d'aquests guardons.

Les deliberacions del jurat es faran a partir de tota la documentació aportada per les empreses candidates. Es seleccionaran tres candidates per categoria i el veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la celebració de la Nit de l'Empresariat.

4. REQUISITS

4.1. Podran optar als premis aquells empresaris de nacionalitat espanyola, i estrangers residents, que desenvolupin la seva activitat empresarial a la comarca del Maresme.

4.2. Una mateixa empresa o persona física només podrà presentar-se a una categoria dels premis. La FAGEM es reserva la possibilitat de canviar de categoria, prèvia consulta amb el candidat.

4.3. Per accedir a les categories dels premis, s’haurà d’omplir el formulari penjat a la pàgina web de la FAGEM (www.fagem.org). Alhora, aquest es pot acompanyar de tot aquell material complementari que a judici del candidat pugui ser d’interès per a l’avaluació de la seva candidatura.

4.4. La informació s’haurà de presentar abans del 17 de setembre del 2018 a les 23.59 hores

4.5. El jurat realitzarà una revisió de les candidatures dels finalistes, entre les quals es seleccionaran els guanyadors, que es donaran a conèixer durant l’acte de lliurament dels guardons. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

4.6. Els premis no es comunicaran, en cap cas, abans de l’acte de lliurament, que tindrà lloc el 18 d'octubre de 2018.

4.7. Per a cada categoria esmentada hi haurà tres finalistes i un únic premiat.

4.8. La informació subministrada es considera confidencial, i només serà utilitzada pels membres del jurat a efectes exclusius del premi.


La participació  en els Premis  FAGEM suposa el coneixement i l’acceptació de les presents bases.


La FAGEM és membre de: