Notícies de la FAGEM

L’Ajuntament concedirà subvencions a famílies vulnerables que s’abonaran directament a l’empresa instal·ladora

Llegir més


Compliance Penal, l’avantatge competitiu a les empreses del Maresme!

Llegir més

Arrel la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de declarar “nul·la de ple dret” la modificació urbanística del’ajuntament de Mataró a l’entorn de l’illa de can Fàbregas i de Caralt 

Llegir més

Enhorabona, l'esforç sempre val la pena!!!

Llegir més

Amb el consens de tots els implicats: Administració, Sindicats i Patronals.

Llegir més

La FAGEM és membre de: